profilowanie podłoża

Julpatex o posadzkach wiemy wszystko

naprawa geometrii podłoża
WYPOZIOMOWANIE ŁAW NAJAZDOWYCH
POSADZKA W KANALE PROFILOWANIE NAWIERZCHNI I WYKONANIE POSADZKI WYLEWNEJ GŁADKIEJ