mycie i konserwacja posadzek

Instrukcja czyszczenia posadzek / powłok cienkowarstwowych

1.    Zalecenia ogólne

•    W zależności od faktury powierzchni posadzki, jej grubości oraz stopnia zabrudzenia, należy stosować szczotki do szorowania lub używać miękkich krążków czyszczących.
•    Temperatura roztworu myjącego nie może być większa niż 50°C!
•    Jeśli posadzka została uszkodzona w taki sposób, ze w powłoce występują dziury lub pęknięcia, należy o tym natychmiast zawiadomić osobę odpowiedzialna za budynek.

2.    Sprzątanie codzienne

•    Zebrać kurz, piasek i duże zanieczyszczenia przez zamiatanie ręczne, odkurzanie odkurzaczem, zamiatanie mechaniczne (zamiatarkami bezpyłowymi) lub przez odkurzanie szczotka mops na sucho. Wybór metody zależy od wielkości czyszczonej powierzchni i ilości występujących zanieczyszczeń.
•    Umyć podłogę mopem, stosując środek chemiczny odpowiedni do występujących zanieczyszczeń. Mycie podłóg mopem zalecane jest do pomieszczeń o powierzchni do 400 m2. W przypadku większych powierzchni umyć podłogę maszyną szorująco-zbierającą.

3.    Sprzątanie gruntowne lub okresowe

Sprzątanie okresowe powinno być przeprowadzane z częstotliwością, która uniemożliwi odkładanie się brudu na podłodze, częstotliwość tego rodzaju sprzątania powinna być ustalana indywidualnie w zależności od stopnia zabrudzenia i wymogów sanitarnych. Do tego rodzaju sprzątania stosuje się środki chemiczne neutralne lub lekko zasadowe o pH ok. 7÷10 i górne granice stężeń zalecane przez producenta środka chemicznego.

•    Zebrać kurz, piasek i duże zanieczyszczenia przez zamiatanie ręczne, odkurzanie odkurzaczem, zamiatanie mechaniczne (zamiatarkami bezpyłowymi) na sucho. Wybór metody zależy od wielkości czyszczonej powierzchni i ilości występujących zanieczyszczeń.
•    Mycie:
o    Pomieszczenia o powierzchni do 400 m2- metoda ręczna.
    Obficie zwilżyć przy pomocy mopa podłogę roztworem myjącym i odczekać 15 min.
    Czyścic podłogę ręcznie i następnie zebrać brudną wodę mopem lub odkurzaczem typu sucho-mokro. Po zbieraniu mopem posadzkę spłukać czystą wodą.
o    Pomieszczenia o powierzchni do 400 m2-metoda maszynowa.
    Zwilżać podłogę wypuszczając płyn z maszyny.
    Szorować nie zbierając brudnej wody.
    Zebrać brudna wodę po około 15 min.
Zalecane maszyny: polerko-szarawarki (szczotka tarczowa), odkurzacz typu sucho-mokro, maszyna Rotowash (szczotka walcowa).
o    Pomieszczenia o powierzchni ponad 400m2 – metoda maszynowa.
    Zwilżać podłogę wypuszczając płyn z maszyny.
    Szorować nie zbierając brudnej wody.
    Zebrać brudna wodę po około 15 min.
Zalecane maszyny: kombajny szorująco-zbierające.

4.    Czyszczenie posadzek antyelektrostatycznych

Powierzchnie można zamiatać, odkurzać, przecierać na mokro lub sprzątać przy użyciu maszyny czyszczącej wyposażonej w miękką tarczę szczotkową. Można stosować środki czyszczące o wartości pH od 4 do 11. Maksymalna temperatura mycia pod wysokim ciśnieniem wynosi 50ºC. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu silnych środków chemicznych do usuwania plam. Zabronione jest stosowanie silnych rozpuszczalników i rozcieńczalników np. acetonu.

Nie wolno stosować środków konserwujących i nabłyszczających, które zostawiają film ochronny.

5.    Sprzątanie awaryjne

•    Tłuszcze, oleje i inne zanieczyszczenia tego typu należy posypać trocinami absorbującymi tłuszcz.
•    Zebrać trociny odkurzaczem typu sucho-mokro lub zmieść ręcznie. Zmyć podłogę środkiem myjącym.

6.    Mycie pod wysokim ciśnieniem

•    Zebrać kurz, piasek i duże zanieczyszczenia przez zamiatanie ręczne, odkurzanie odkurzaczem, zamiatanie mechaniczne (zamiatarkami bezpyłowymi) lub przez odkurzanie szczotka mop na sucho. Wybór metody zależy od wielkości czyszczonej powierzchni i ilości występujących zanieczyszczeń.
•    Nanieść roztwór środka myjącego mopek lub lanca do nanoszenia środka chemicznego.
•    Myć powierzchnie dobierając ciśnienie robocze oraz typ lancy do nanoszenia środka chemicznego odpowiednio do intensywności zabrudzenia i grubości wykonanej posadzki/powłoki.
•    Zebrać wodę odkurzaczem wodnym lub zgarnąć ściągaczka gumowa do kratki ściekowej.

7.    Czynniki wpływające na skuteczność czyszczenia

•    Temperatura roztworu myjącego,
•    Stężenie środka myjącego,
•    Czas oddziaływania roztworu myjącego,
•    Rodzaj krążków czyszczących,
•    Prędkość przesuwu maszyny.

8.    Usuwanie rdzy i kamienia osadowego

•    Zwilżyć czyszczoną powierzchnię środkiem kwasowym (pH ok. 2).
•    Pozostawić środek czyszczący na kilka, kilkanaście minut i wyczyścić.
•    Spłukać wodą.

9.    Środki chemiczne do maszynowego i ręcznego mycia posadzek

Należy stosować środki neutralne lub lekko zasadowe, o pH 7÷10. Przykładowe środki:
•    Taski JONTEC 300,
•    NEOMAT STAR Plus,
•    NEOMAT FORTE.

10.     Zalecenia i uwagi do użytkowania posadzek

•    Posadzki należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem kwasów i rozpuszczalników. W przypadku konieczności stosowania silniejszych środków zaleca się kontakt z producentem żywic w celu akceptacji w/w środków.
•    Posadzki należy zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia, będącego wynikiem uderzenia ostrymi i ciężkimi przedmiotami.
•    W wypadku wjazdu pojazdów z zewnątrz budynku i nanoszenia kołami piasku, zalecamy zamontowanie przed wjazdem do budynku „otrzepywacz kół” w postaci np. kratownicy stalowej z osadnikiem.
•    Na posadzce mogą pojawić się powierzchniowe zarysowania, będące wynikiem przesuwania po ich powierzchni materiałów o większej twardości, np. ziaren piasku, metalowych kółek wózków, itp. O ile rysy nie maja charakteru wgłębnego, należy je pokryć środkiem konserwującym dostępnym w/w firmach.
•    Należy wykonywać przeglądy okresowe posadzek, a ewentualne uszkodzenia, także te nieobjęte gwarancją, zgłaszać Wykonawcy.