PARAMETRY DLA WYKONANIA POSADZEK

Obowiązujące parametry fizyczne oraz warunki techniczne przy wykonywaniu standardowych posadzek żywicznych

•    Posadzki epoksydowe należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych. Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone i zabezpieczone przed ogólnym dostępem w okresie wykonywania robót oraz dojrzewania posadzki;
•    W trakcie wykonania posadzki może być konieczne oklejenie ścian taśmą malarską. Wykonawca nie odpowiada za ewentualne odłuszczenia powłoki malarskiej
•    Brak komunikacji w czasie wykonywania prac oraz innych robót zakłócających wykonanie posadzek (np. kucie, cięcie, szlifowanie, w bezpośrednim sąsiedztwie prac posadzkarskich)
•    Wyłączenie możliwości używania otwartego ognia, palenia papierosów oraz prowadzenia robót spawalniczych w tych pomieszczeniach i ich pobliżu w całym okresie wykonywania robót;
•    Możliwość zamknięcia (drzwi, okna) pomieszczeń, w których wykonywana będzie posadzka;
•    Zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej (25A,380V,45kW) i wody;
•    Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić + 15oC
•    Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić + 18oC
•    Wilgotność podłoża 3,5-4,5%.
•    Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70 %.
•    Wykonanie posadzki w istniejącej planimetrii podłoża.
•    Zamontowane oświetlenie docelowe
•    Podczas układania posadzki nie mogą być prowadzone prace z użyciem silikonów, olejów, smarów itp.
•    Obiekt zamknięty, szczelny, zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych.