<a href="http://www.julpatex.pl/index.htm">Strona główna</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/index2.htm">O firmie</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/oferta.htm">Nasza oferta</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/oferta.htm">Żywiczne posadzki przemysłowe</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/przemyslowe-standardowe.htm">Przemysłowe standardowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/przemyslowe-specjalistyczne.htm">Przemysłowe specjalistyczne</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-cienkowarstwowe.htm">Powłoki cienkowarstwowe</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-przemyslowe-posadzkowe.htm">Powłoki przemysłowe posadzkowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-scienne.htm">Powłoki ścienne</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/systemy-parkingowe.htm">Systemy parkingowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/posadzki-ozdobne.htm">Posadzki ozdobne</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/posadzki-sportowe.htm">Posadzki sportowe</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/produkty-uzupelniajace.htm">Produkty uzupelniające</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/kontakt.htm">Kontakt</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/referencje.htm">Referencje</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/dostawcy.htm">Dostawcy</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/zalety.htm">Zalety</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/wymagania.htm">Wymagania</a></li> </ul> <h1>Systemy bezspoinowe - nasza oferta</h1> <p> Żadna podłoga nie jest wykończona, dop&oacute;ki nie otrzyma zabezpieczenia w postaci warstwy &nbsp;wierzchniej. Podłogi są &nbsp;jednym z ważniejszych element&oacute;w obiekt&oacute;w budowlanych, &nbsp;a w nich warstwy wykończeniowe czyli posadzki.<br /> <br /> Posadzki betonowe, bez względu na to, jak dobrze zostaną wykonane, nie stanowią zamkniętej struktury. I w związku z powyższym są &nbsp;narażone na ścieranie, pylenie, oraz penetrację przez środki i płyny wydobywające się na posadzkę w trakcie jej normalnego użytkowania. Przede wszystkim tam, gdzie na posadzkę wydobywa się olej, smary, tłuszcze, woda itp. posadzka bardzo szybko ulega zniszczeniu.<br /> <br /> Skutecznym rozwiązaniem, kt&oacute;re pozwala ochronić, uszczelnić i przedłużyć żywotność posadzki betonowej są wykonywane przez nas posadzki i powłoki żywiczne.<br /> Posadzki z żywic syntetycznych od momentu powstania znalazły bardzo szerokie zastosowanie. Ilość miejsc, w kt&oacute;rych mogą być układane powoduje, iż są one materiałem uniwersalnym. Żywice syntetyczne wykonuje się w kilku podstawowych systemach:</p> <ul> <li> wylewanym</li> <li> zacieranym</li> <li> malowanym</li> </ul> <p> Podział taki wynika z techniki nakładania materiału, a efektem jest uzyskanie posadzki<br /> o konkretnych właściwościach użytkowych. Dob&oacute;r systemu zależy gł&oacute;wnie od przewidywanych obciążeń mechanicznych, aczkolwiek istotnymi są r&oacute;wnież wymogi odporności chemicznej<br /> i właściwości fizyczne.<br /> <br /> Reasumując, żywice syntetyczne można stosować we wszystkich pomieszczeniach obiekt&oacute;w budowlanych. Wymaga to oczywiście konsultacji z producentami lub firmami wykonawczymi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.<br /> <br /> &nbsp;</p>