<a href="http://www.julpatex.pl/index.htm">Strona główna</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/index2.htm">O firmie</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/oferta.htm">Nasza oferta</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/oferta.htm">Żywiczne posadzki przemysłowe</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/przemyslowe-standardowe.htm">Przemysłowe standardowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/przemyslowe-specjalistyczne.htm">Przemysłowe specjalistyczne</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-cienkowarstwowe.htm">Powłoki cienkowarstwowe</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-przemyslowe-posadzkowe.htm">Powłoki przemysłowe posadzkowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-scienne.htm">Powłoki ścienne</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/systemy-parkingowe.htm">Systemy parkingowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/posadzki-ozdobne.htm">Posadzki ozdobne</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/posadzki-sportowe.htm">Posadzki sportowe</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/produkty-uzupelniajace.htm">Produkty uzupelniające</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/kontakt.htm">Kontakt</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/referencje.htm">Referencje</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/dostawcy.htm">Dostawcy</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/zalety.htm">Zalety</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/wymagania.htm">Wymagania</a></li> </ul> <h1>Wymagania dla podłoża betonowego pod posadzki żywiczne</h1> <ul> <li> Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-62/B-10144 lub zgodnie z innymi, szczegółowo określonymi w dokumentacji, wymaganiami. </li> <li> Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych obciążeń użytkowych.</li> <li> Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać poziomą izolacje przeciwwilgociową.</li> <li> Klasa betonu: min. B-</li> <li> Okres dojrzewania betonu: min. 28 dni.</li> <li> Wilgotność wagowa betonu: max 5 % lub wilgotność względna: max 93 %.</li> <li> Równość betonu w dowolnym miejscu na odcinku łaty 2 m - przy posadzkach z betonu: ‘ 2 mm/m.</li> <li> Odchylenie od projektowanej rzędnej na całej długości i szerokości pomieszczenia: max 5 mm.</li> <li> Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym.</li> <li> Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi być usunięta.</li> <li> Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków, pył i luźne nie związane fragmenty muszą być usunięte.</li> </ul>