<a href="http://www.julpatex.pl/index.htm">Strona główna</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/index2.htm">O firmie</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/oferta.htm">Nasza oferta</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/oferta.htm">Żywiczne posadzki przemysłowe</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/przemyslowe-standardowe.htm">Przemysłowe standardowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/przemyslowe-specjalistyczne.htm">Przemysłowe specjalistyczne</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-cienkowarstwowe.htm">Powłoki cienkowarstwowe</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-przemyslowe-posadzkowe.htm">Powłoki przemysłowe posadzkowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-scienne.htm">Powłoki ścienne</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/systemy-parkingowe.htm">Systemy parkingowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/posadzki-ozdobne.htm">Posadzki ozdobne</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/posadzki-sportowe.htm">Posadzki sportowe</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/produkty-uzupelniajace.htm">Produkty uzupelniające</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/kontakt.htm">Kontakt</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/referencje.htm">Referencje</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/dostawcy.htm">Dostawcy</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/zalety.htm">Zalety</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/wymagania.htm">Wymagania</a></li> </ul> <h1>Standardowe żywiczne posadzki przemysłowe / 2 - 4 mm</h1> <h2>Posadzki wylewane jednobarwne.</h2> <p>Posadzki samorozlewne są bardzo szeroko i od dawna stosowanym rozwiązaniem podłogowym. Rozwiązanie to oparte jest na kompozycjach żywiczno – mineralnych, wykonywane najczęściej z uniwersalnej kompozycji epoksydowej. </p><p>Szczególnie zalecane do wykonywania na podłożu betonowym, ich odporność określa się na około 3-4 krotnie wyższą od betonu kl. B25. Po utwardzeniu są całkowicie obojętne dla organizmu ludzkiego. </p> <h3>Możemy je sklasyfikować jako:</h3> <ul> <li> gładkie - Wyróżniają się doskonałą gładkością i równością powierzchni,</li> <li> przeciwpoślizgowe - Możliwy jest taki dobór wykończenia powierzchni posadzki, aby uzyskać wymagany dla danych warunków stopień antypoślizgowości.</li> </ul> <h3>Zastosowanie:</h3> <p>Posadzki przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu ciężkich pojazdów, np. w przemyśle maszynowym, w magazynach, na drogach transportowych, a także w pomieszczeniach przemysłowych o wysokim standardzie higieny, suchym procesie produkcji. </p> <h2>Posadzki zacierane mechanicznie, wielobarwne z kolorowymi żwirkami (kwarcowo żywiczne).</h2> <p>Posadzki kwarcowe zacierane jest to rozwiązanie oparte na kompozycjach żywiczno - mineralnych. Nawierzchnie te charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na uderzenia, nacisk i wstrząsy przy załadunku ciężkich towarów. </p> <p>Posadzki tego typu można stosować w pomieszczeniach o zarówno suchym jak i mokrym procesie produkcji, gdzie mamy do czynienia z dużym natężeniem ruchu i gdzie wymagana jest duża odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne Dodatkowo są elastyczne, nieprzepuszczalne dla wody i oleju. Mogą być wykonywane również na powierzchniach ze spadkami (pochylnie, podjazdy). Posadzki epoksydowe zbrojone kolorowym kruszywem kwarcowym są często stosowanym rozwiązaniem podłogowym. Po pełnym utwardzeniu (około 7 dni w temp. +20 stopni Celsjusza) są całkowicie obojętne dla organizmu ludzkiego. </p> <h3>Możemy je sklasyfikować jako: </h3> <ul> <li> gładkie</li> <li> przeciwpoślizgowe</li> </ul> <p>Możliwy jest taki dobór wykończenia powierzchni posadzki, aby uzyskać wymagany dla danych warunków stopień antypoślizgowości. </p> <h3>Zastosowanie: </h3> <p>Przeznaczone są do stosowania w obiektach zamkniętych, takich jak hale przemysłowe, magazynowe, hurtownie, warsztaty, w których odbywa się ruch wózków widłowych, w przemyśle spożywczym, w gastronomicznych pomieszczeniach kuchennych, w przemyśle celulozowo-papierniczym, w przemyśle motoryzacyjnym, w garażach, w supermarketach, oczyszczalniach ścieków, szkołach, szpitalach, laboratoriach, itp. Posadzki o silnie antypoślizgowej fakturze powierzchni są odpowiednie do stosowania przede wszystkim w pomieszczeniach o mokrym procesie produkcji i dużym natężeniu ruchu, gdzie wymagane jest szczególnie dobre zabezpieczenie antypoślizgowe. </p> <p>Kolorystyka: Najedź kursorem na migający punkt. </p>