<a href="http://www.julpatex.pl/index.htm">Strona główna</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/index2.htm">O firmie</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/oferta.htm">Nasza oferta</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/oferta.htm">Żywiczne posadzki przemysłowe</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/przemyslowe-standardowe.htm">Przemysłowe standardowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/przemyslowe-specjalistyczne.htm">Przemysłowe specjalistyczne</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-cienkowarstwowe.htm">Powłoki cienkowarstwowe</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-przemyslowe-posadzkowe.htm">Powłoki przemysłowe posadzkowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-scienne.htm">Powłoki ścienne</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/systemy-parkingowe.htm">Systemy parkingowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/posadzki-ozdobne.htm">Posadzki ozdobne</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/posadzki-sportowe.htm">Posadzki sportowe</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/produkty-uzupelniajace.htm">Produkty uzupelniające</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/kontakt.htm">Kontakt</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/referencje.htm">Referencje</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/dostawcy.htm">Dostawcy</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/zalety.htm">Zalety</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/wymagania.htm">Wymagania</a></li> </ul> <h1>Specjalistyczne żywiczne posadzki przemysłowe / 3 - 9 mm</h1> <h2>Specjalistyczne Posadzki Przemysłowe</h2> <p>Wielokrotnie zdarzają się sytuacje, gdzie wymagane jest zastosowanie odpowiednich materiałów o specjalnych właściwościach, np. podłoża zaolejone, intensywne oddziaływanie promieni ultrafioletowych, konieczność wzmocnienia posadzki narażonej na zarysowania, zwiększenie odporności chemicznej posadzki, lub posadzki przewodzącej. </p> <h2>Posadzki antyelektrostatyczne z uziomem </h2> <p>Posadzki antyelektrostatyczne mają za zadanie odprowadzanie ładunków elektrycznych. Nadają się do wszystkich zakładów przemysłowych, gdzie wymagana jest ochrona antyelektrostatyczna. </p><p>Dzięki zastosowaniu odpowiednich wypełniaczy, posadzki te są nie iskrzące i nie gromadzą ładunków elektrycznych, a w połączeniu z instalacją uziemiającą pozwalają na ich skuteczne odprowadzanie. </p><p>Utwardzone nawierzchnie podłogowe charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, małą ścieralnością, są twarde, trudno zapalne, nie nasiąkliwe, odporne na smary, oleje oraz wiele innych czynników. </p><p>Masy, z których wykonuje się posadzki utwardzają się w ciągu 24 godzin, a pełne właściwości użytkowe osiągają po około 2 tygodniach. </p><p>Stosowane są w pomieszczeniach, gdzie niezbędne jest utrzymanie najwyższych standardów czystości. </p><p>Rozróżniane są posadzki typu wylewanego o grubości 3-5 mm. Dostępne są w dwóch wariantach: typ rozlewany o gładkiej powierzchni z połyskiem, oraz typ zacierany o strukturze przeciwpoślizgowej. Jak również typu powłokowego o grubości do 1 mm.. <h3>Zastosowanie:</h3> </p><p>Tego typu posadzki znajdują zastosowanie w pomieszczeniach o intensywnym ruchu i dużych obciążeniach posadzki, gdzie jednocześnie wymagane są właściwości antyelektrostatyczne. Posadzki te przeznaczone są do powierzchni przemysłowych takich jak: hale produkcyjne, gazownie, malarnie, lakiernie, magazyny materiałów łatwopalnych, np. rozpuszczalników, różne laboratoria itp. w których występuje zagrożenie pożarowe spowodowane obecnością w powietrzu palnych gazów, par, pyłów, oraz takich pomieszczeń, gdzie ze względu na specjalną aparaturę pomiarową wymagana jest posadzka nie gromadząca ładunków elektrycznych, np. w pomieszczeniach montażu lub obsługi czułych urządzeń elektronicznych w zakładach produkujących materiały wybuchowe. </p><p>Spełniają one wymagania dla posadzek w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, a także tam, gdzie istnieje ryzyko zapłonu lub wybuchu.. </p> <h3>Kolorystyka:</h3> Paleta kolorów (lewa strona). </p> <h2>Posadzki chemo - i kwasoodporne</h2> <p>Charakteryzują się także wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na działanie alkaliów i kwasów nieorganicznych, oraz innych agresywnych chemikaliów.</p> <h3>Zastosowanie: </h3> <p>Przeznaczone do pracy w środowiskach, w których występują silne rozpuszczalniki organiczne, gdzie posadzka poddawana jest ekstremalnym obciążeniom mechanicznym i chemicznym np. w przemyśle farmaceutycznym, przy produkcji farb i lakierów, w miejscach składowania chemikaliów, lakierniach, laboratoriach chemicznych, itp. </p> <h2>Posadzki odporne na działanie wysokich temperatur.</h2> <p>Poliuretanowy system posadzkowy o szczelnej, łatwej do czyszczenia powierzchni. Doskonale sprawdza się w pomieszczeniach, w których posadzka powinna charakteryzować się wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną oraz wytrzymałością na obciążenia termiczne. </p><p>Specjalne dodatki zapewniają bakteriologiczną czystość posadzek w okresie pomiędzy cyklami czyszczenia.</p> <h3>Zastosowanie:</h3> <p>Przeznaczone są do pomieszczeń, gdzie posadzka poddawana jest ekstremalnym obciążeniom mechanicznym i chemicznym np. w przemyśle spożywczym (warzelnie, wędzarnie). </p>