<a href="http://www.julpatex.pl/index.htm">Strona główna</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/index2.htm">O firmie</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/oferta.htm">Nasza oferta</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/oferta.htm">Żywiczne posadzki przemysłowe</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/przemyslowe-standardowe.htm">Przemysłowe standardowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/przemyslowe-specjalistyczne.htm">Przemysłowe specjalistyczne</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-cienkowarstwowe.htm">Powłoki cienkowarstwowe</a> <ul> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-przemyslowe-posadzkowe.htm">Powłoki przemysłowe posadzkowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/powloki-scienne.htm">Powłoki ścienne</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/systemy-parkingowe.htm">Systemy parkingowe</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/posadzki-ozdobne.htm">Posadzki ozdobne</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/posadzki-sportowe.htm">Posadzki sportowe</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/produkty-uzupelniajace.htm">Produkty uzupelniające</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/kontakt.htm">Kontakt</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/referencje.htm">Referencje</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/dostawcy.htm">Dostawcy</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/zalety.htm">Zalety</a></li> <li><a href="http://www.julpatex.pl/wymagania.htm">Wymagania</a></li> </ul> <h1>Systemy bezspoinowe - nasza oferta</h1> <h2>Standardowa posadzka żywiczna</h2> <ul> <li>system żywiczny</li> <li>płyta betonowa</li> <li>izolacja</li> <li>warstwa nośna</li> <li>podłoże gruntowe</li> </ul> <p>Żadna podłoga nie jest wykończona, dopóki nie otrzyma zabezpieczenia w postaci warstwy wierzchniej. Podłogi są jednym z ważniejszych elementów obiektów budowlanych, a w nich warstwy wykończeniowe czyli posadzki. </p> <p>Posadzki betonowe, bez względu na to, jak dobrze zostaną wykonane, nie stanowią zamkniętej struktury. I w związku z powyższym są narażone na ścieranie, pylenie, oraz penetrację przez środki i płyny wydobywające się na posadzkę w trakcie jej normalnego użytkowania. Przede wszystkim tam, gdzie na posadzkę wydobywa się olej, smary, tłuszcze, woda itp. posadzka bardzo szybko ulega zniszczeniu. </p> <p>Skutecznym rozwiązaniem, które pozwala ochronić, uszczelnić i przedłużyć żywotność posadzki betonowej są wykonywane przez nas posadzki i powłoki żywiczne. </p><p>Posadzki z żywic syntetycznych od momentu powstania znalazły bardzo szerokie zastosowanie. Ilość miejsc, w których mogą być układane powoduje, iż są one materiałem uniwersalnym. Żywice syntetyczne wykonuje się w kilku podstawowych systemach: <ul> <li> wylewanym </li> <li> zacieranym </li> <li> malowanym</li> </ul> </p> <p>Podział taki wynika z techniki nakładania materiału, a efektem jest uzyskanie posadzki o konkretnych właściwościach użytkowych. Dobór systemu zależy głównie od przewidywanych obciążeń mechanicznych, aczkolwiek istotnymi są również wymogi odporności chemicznej i właściwości fizyczne. </p> <p>Reasumując, żywice syntetyczne można stosować we wszystkich pomieszczeniach obiektów budowlanych. Wymaga to oczywiście konsultacji z producentami lub firmami wykonawczymi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. </p>